Vincit laajentu Turkkun keväl 2017
Tahroks sää olla tuamas Europan
Kaikkest Paremppa tyämaata Turkku?

Skrollaa alas

Haemme förstiä

Mee haeta vetäjä toimipistel.

Mee haeta meijä uurel Turun konttoril intohimost liiketoiminnan kehittäjä, kuka varmista, et meil on Turu seurulki simmoset asiakkat ja tyäntekijät, ketkä o huamen tyytyväisemppi ku tänäpe.


Sun toimenkuva tule käsittämä ensikski myyntityätä ohjelmistokehitykse ja isotten tiatojärjestelmätte ylläpitämise ja jatkokehittämisem paris, ja toiseks meijän Turun konttorin kasvavan tyäyhtesön tukemist ja vaalimist Vinciti henkes. Sul tule sun tyässäs vasta monenkalttassi haastei, misä o hyärylist olla hyvät kommunikaatiotairot ja reippa määrätiatoset ottet. Vaikkei me ollakka millän tappa akatemissi, mee värteratan korkkial, jos sul o sopiva yliopistotutkinto (KTM/DI). Paitti Turu murret, mee toivota, et sää ossat praakata ja kirjotta enklantti kans.

Jos sää innostut meijä rohkiast ja rennost kultturist ja nyäkyttelet ittekses, ku sää kuulet, ku joku sano, et ”Tee juur niinku itte tekisit” ja ”No policy policy”, ni ota meihi yhteyt ja kerro, kummottos sää lähtisit kehittämä meijä liiketoimintta Turus.

Ansioluettelosi
Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.